08/07/2018 - 16:16

Làm theo Bác bằng những việc thiết thực 

Hai năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) thành phố đã nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 100% cán bộ, đảng viên và trên 98,5% quần chúng đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu tiểu trên các lĩnh vực; nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý được triển khai, nhân rộng...

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Q.LAM
Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Q.LAM

Theo đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố, kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy TCCSĐ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng dần chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là 1 trong 28 tập thể điển hình được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05. Chi bộ luôn quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cho biết: “Hằng tháng, Chi ủy phân công đảng viên báo cáo các chuyên đề của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, kỷ niệm Ngày sinh của Bác; chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; Chi ủy chỉ đạo chi đoàn cơ quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác thật sự trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức …”.

Song song đó, nhiều cấp ủy TCCSĐ cũng đã có những cách làm hay, sáng tạo: phát hành sổ đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình bếp ăn tình thương tại các bệnh viện, xe chuyển bệnh phục vụ miễn phí; mua thẻ bảo hiểm y tế tặng người nghèo; khui heo đất hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo… Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, việc thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, một số cấp ủy TCCSĐ chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong chi bộ; một số cấp ủy TCCSĐ chưa đổi mới phong cách, lề lối làm việc để phấn đấu xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng; việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số TCCSĐ còn chậm đổi mới; chưa xây dựng được nhiều mô hình mới “làm theo” Bác cụ thể để nhân rộng...

Đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố, nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp ủy đảng trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, nhất là chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, lãnh đạo cấp ủy các TCCSĐ tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức thực hiện Chỉ thị 05 theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra…”.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết