02/11/2023 - 14:40

Làm rõ trách nhiệm việc chậm giải quyết thủ tục hành chính 

Báo Cần Thơ nhận được phản ánh của ông P.T.V ngụ phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, về việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) UBND quận Bình Thủy tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông, nhưng đến ngày trả kết quả thì nhiều lần hứa hẹn. Các cơ quan liên quan cũng đùn đẩy trách nhiệm. Ðến nay, đã hơn 12 tháng, hồ sơ của ông V vẫn chưa được giải quyết theo quy định.

Ông V hoàn thành nghĩa vụ tài chính hơn 1 năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông V hoàn thành nghĩa vụ tài chính hơn 1 năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông V trình bày, tháng 4-2020, ông đến Bộ phận TN&TKQ UBND quận Bình Thủy nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và nhận được giấy hẹn số 191/BPTNTKQ ngày 7-4-2020. Sau khi thực hiện thủ tục tài chính, ông đã đến Bộ phận TN&TKQ nộp biên lai và được ghi vào giấy hẹn trả kết quả: ngày nộp thông báo thuế là 22-9-2022; ngày nhận giấy chứng nhận là 26-10-2022. Tuy nhiên, đến ngày nhận kết quả, ông V được Bộ phận TN&TKQ UBND quận Bình Thủy trả lời là chưa có giấy và yêu cầu đợi.

Ông V cho biết: “Tôi đã liên hệ nhiều lần thì được trả lời là hồ sơ đang xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hằng tháng, tôi kiên nhẫn liên hệ thì đều được trả lời đang xin ý kiến lãnh đạo. Nhưng đến nay đã hơn 1 năm lãnh đạo vẫn chưa có ý kiến và tôi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi và có biện pháp xử lý cá nhân, tổ chức được giao thẩm quyền giải quyết hồ sơ nhưng đã không làm hết trách nhiệm, dẫn đến gây thiệt hại cho tôi”.

Sau nhiều lần đến Bộ phận TN&TKQ yêu cầu giải quyết đúng quy định, ngày 25-8-2023, ông V nhận được công văn do ông Nguyễn Ðặng Quan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy trả lời: Ông V và bà H đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo nộp tiền số 6532609, 6532827 và nộp lại biên lai ngày 22-9-2022. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy đã chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND quận Bình Thủy cấp giấy theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 11-8-2023 (tức sau gần 1 năm - PV), Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy chuyển hồ sơ qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy để Chi nhánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có ý kiến hay phiếu hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Do đó, ngày 22-8-2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy đã gửi báo cáo đến UBND quận Bình Thủy xem xét về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất số 334, tờ bản đồ số 4, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Khi có văn bản trả lời của UBND quận Bình Thủy, Chi nhánh sẽ thực hiện theo thủ tục theo quy định.

Chờ đợi quá lâu không được giải quyết, ông V đã chính thức gửi đơn khiếu nại lần đầu về việc Bộ phận TN&TKQ UBND quận không trả kết quả cho ông theo đúng quy định. Ngày 8-9-2023, Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND quận Bình Thủy, có công văn trả lời, khiếu nại của ông V thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, đề nghị ông V gửi đơn khiếu nại đến của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ông V cho rằng: “Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Ðiều 8 và khoản 3, Ðiều 7, Nghị định số 61/2018/NÐ-CP quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ phận Một cửa và tổ chức Bộ phận Một cửa thì UBND quận Bình Thủy là cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của tôi. Bộ phận tiếp dân hướng dẫn tôi khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ là chưa phù hợp với quy định của pháp luật”.

Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo UBND quận Bình Thủy trao đổi xung quanh hồ sơ của ông V, nhưng được yêu cầu liên hệ Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thủy. Ngày 3-10-2023, phóng viên đã cung cấp những hồ sơ liên quan về nội dung phản ánh của người dân, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thủy tiếp nhận nhưng không trả lời cụ thể. Sau đó, phóng viên nhiều lần liên hệ nhưng Chánh Văn phòng vẫn không trả lời cho phóng viên về phản ảnh của người dân.

Thiết nghĩ, người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ UBND quận nên Bộ phận này phải có trách nhiệm phối hợp cơ quan liên quan giải quyết theo quy định. Nếu hồ sơ người dân có vướng mắc thì Bộ phận TN&TKQ cũng phải hướng dẫn, giải thích để người dân biết và hoàn tất thủ tục. Việc để người dân chờ đợi quá lâu mà không có thông tin chính thức cho người dân biết, đã vậy còn đùn đẩy trách nhiệm thì cần phải xem xét xử lý nghiêm, để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết