01/08/2011 - 14:47

Làm gì để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ?

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (NQ số 14-NQ/TW), việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị và nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật hàng năm giảm dần. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong thời gian tới.

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, việc xây dựng nhiều công trình giao thông trong thành phố được đảm bảo chất lượng. Trong ảnh: Cầu Mương Điều ở phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) được đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng.

* Những kinh nghiệm thực tiễn

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành NQ số 14-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ xác định KTGS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn đảng viên của Đảng bộ, đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên đều thống nhất với các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của nghị quyết và nêu cao ý thức chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương nơi cư trú. Từ đó, công tác KTGS ngày càng đi vào nền nếp, tạo được sự quan tâm, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chất lượng kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên...

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, trao đổi những kinh nghiệm, nêu ra giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác KTGS theo tinh thần NQ14/NQ-TW. Đồng chí Phan Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Ninh Kiều, cho rằng: “Để thực hiện tốt công tác KTGS thì việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa phương là rất cần thiết. Trong thực hiện KTGS, cấp ủy, UBKT, các ban xây dựng đảng, các cơ quan chuyên môn và tổ chức đoàn thể... cùng cấp phải có sự phối hợp chặt chẽ để tránh chồng chéo, bỏ sót đối tượng và lĩnh vực KTGS”. Theo đồng chí Phan Văn Hậu, với cách làm này, 3 năm qua, UBKT đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng và triển khai KTGS tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, giải quyết thủ tục hành chính... Qua KTGS, quận đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng trăm đảng viên, không để vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật và xử lý hàng chục đảng viên vi phạm, qua đó đã thu hồi hơn 1,47 tỉ đồng - số tiền do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm, tham nhũng và nhận hối lộ.

Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, thực hiện công tác KTGS theo tinh thần NQ14/NQ-TW và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, 3 năm qua, Quận ủy Thốt Nốt tập trung thực hiện các giải pháp: nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, thực hiện KTGS thường xuyên tại chi bộ gắn với thực hiện tốt quy định quản lý đảng viên; thực hiện tốt cơ chế giám sát cộng đồng, phát huy dân chủ và vai trò phản biện của đoàn thể chính trị; công khai minh bạch trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư để thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng... Nhờ thực hiện các giải pháp trên, cấp ủy và UBKT các cấp của quận đã nắm bắt được nhiều thông tin, từ đó kịp thời ngăn chặn vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, qua đó giúp cấp ủy và UBKT các cấp của quận kịp thời kiểm tra, làm rõ 32 tổ chức đảng, 79 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trên cơ sở đó đã kết luận 2 tổ chức đảng vi phạm, trong đó xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tổ chức đảng và xử lý kỷ luật 74 đảng viên.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng khẳng định, việc quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cũng là một trong những giải pháp để cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện tốt công tác KTGS. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, cho biết: Đến nay, bộ máy UBKT các cấp đã được củng cố bảo đảm số lượng, chất lượng. Trong 3 năm qua, thành phố đã đưa đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho 371 cán bộ UBKT các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS, tin học, ngoại ngữ cho 53 đồng chí.

* Làm gì để tiếp tục tăng cường công tác KTGS?

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã phân tích những hạn chế của công tác KTGS thời gian qua. Theo nhiều đại biểu, việc KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng còn hạn chế; một số cấp ủy xây dựng chương trình KTGS hàng năm chưa sát thực tế, không thể hiện quan điểm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm; việc phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để kịp thời ngăn chặn vẫn còn nhiều hạn chế, từ đó dẫn đến trong 3 năm qua Đảng bộ thành phố có 4 tổ chức đảng và 555 đảng viên (trong đó 157 cấp ủy viên) vi phạm kỷ luật phải xử lý. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho rằng công tác KTGS một số vụ việc chậm; KTGS chưa toàn diện, một số lĩnh vực chưa được quan tâm KTGS; thiếu công khai minh bạch sau KTGS. Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho rằng:”Việc tham mưu cho cấp ủy của UBKT thời gian qua chưa sâu rộng, ít thấy có cuộc KTGS nào toàn diện ở các địa phương, đơn vị. Việc KTGS chưa có kế hoạch thực hiện thường xuyên, chủ yếu được tiến hành thực hiện đối với những cơ quan, đơn vị, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc được báo chí phản ánh, nhưng UBKT vào cuộc để kiểm tra, làm rõ rất chậm; kết quả KT của nhiều vụ việc chưa công khai, minh bạch. KTGS trên lĩnh vực thi đua - khen thưởng chưa được quan tâm, nên thời gian qua xảy ra tình trạng những cơ quan, cá nhân có “vấn đề” vẫn được khen thưởng...”.

Đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên, nhiều đại biểu nhấn mạnh, do cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở nhận thức chưa sâu, chưa toàn diện và chưa thật sự coi trọng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, một số cấp ủy khoán trắng nhiệm vụ KTGS cho UBKT; trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn còn mặt hạn chế, một số đồng chí tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa mạnh dạn đấu tranh, còn nể nang, ngại va chạm; chế độ của cán bộ kiểm tra ở cơ sở chưa thỏa đáng...

Trên cơ sở phân tích những mặt hạn chế và tổng hợp những kinh nghiệm, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác KTGS. Thiếu tướng Vũ Cao Quân đề nghị: “Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động hơn và đẩy mạnh công tác KTGS thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm khi còn manh nha, chứ không nên chờ đến khi các tổ chức đảng và đảng viên có “vấn đề” thì mới tiến hành KTGS”. Đồng quan điểm đó, đồng chí Phan Văn Hậu, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ninh Kiều đề xuất: “Thời gian tới, bên cạnh khắc phục tình trạng xảy ra vi phạm mới tiến hành KTGS, UBKT các cấp cần phải nhanh chóng khắc phục ngay tình trạng tổ chức KTGS mang tính hình thức, thiếu ý nghĩa tác dụng. Cần tăng số lượng các cuộc giám sát, mở rộng đối tượng giám sát, đẩy mạnh giám sát thường xuyên. Việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những đối tượng dễ xảy ra vi phạm”. Ngoài ra, việc quan tâm nâng cao trình độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cũng được nhiều đại biểu xem là giải pháp quan trọng. Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, đề nghị: “Cùng với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác KTGS, Đảng và Nhà nước cần sớm xem xét bố trí các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, phường, thị trấn vào nhóm đối tượng cán bộ chuyên trách để có quyền lợi và trách nhiệm nhiều hơn”...

Ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, UBKT các cấp qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt tinh thần NQ14/NQ-TW, trên cơ sở phát huy những kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả, khắc phục những mặt còn hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và hứa sẽ nghiên cứu sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí cho biết: “Thường trực Thành ủy cũng sẽ kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, phường, thị trấn; sớm có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của UBKT bổ sung biên chế cho cơ quan UBKT quận ủy và tương đương nhằm thực hiện tốt công tác KTGS theo tinh thần NQ số 14-NQ/TW trong thời gian tới”.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết