10/05/2022 - 16:05

Kiến nghị công an điều tra, làm rõ đối với sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn quận Ninh Kiều 

(CT) - Thanh tra thành phố vừa có Thông báo Kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ), chuyển quyền SDĐ, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSDĐ) thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều. 

Theo kết luận thanh tra, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ hằng năm của UBND quận Ninh Kiều còn chậm, chất lượng hạn chế, tính khả thi chưa cao; việc quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ sau khi được phê duyệt chưa tốt, dẫn đến tình trạng vi phạm quy hoạch, kế hoạch SDĐ trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ và xử lý vi phạm do không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch SDĐ, chưa được thực hiện thường xuyên. Năm 2018, UNBD quận Ninh Kiều có tiến hành 1 cuộc thanh tra về SDĐ trên địa bàn. Tuy nhiên, thiếu cương quyết, không triệt để xử lý vi phạm trong việc thực hiện không đúng quy hoạch, kế hoạch SDĐ, dẫn đến năm 2018 trên địa bàn phường An Bình quận Ninh Kiều đã hình thành 4 khu dân cư tự phát với 10.300m2 san lấp trái quy định, được phân ra 145 lô nền...

Bên cạnh đó, công tác lập kế hoạch SDĐ hằng năm của quận không phù hợp với quy hoạch SDĐ được duyệt, dẫn đến trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch SDĐ không đúng quy định. UBND quận còn cho chuyển mục đích SDĐ cho 8 hộ gia đình, cá nhân không đúng với kế hoạch SDĐ hằng năm được duyệt, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, đáng chú ý có một số thửa đất cho chuyển mục đích với diện tích lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích SDĐ trái quy định.

Công tác cấp GCN QSDĐ của UBND quận Ninh Kiều cũng có nhiều hạn chế, thiếu sót. Trong đó, giao đất và cấp GCN QSDĐ một số trường hợp theo hình thức giao đất có thu tiền SDĐ không phù hợp quy định, do hộ gia đình, cá nhân không thuộc các trường hợp giao đất không đấu giá quyền SDĐ.

Do đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp chấn chỉnh công tác thẩm định lập quy hoạch SDĐ và kế hoạch SDĐ hằng năm của cấp huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị đối với những vi phạm trong tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2018-2020 (và thời kỳ có liên quan). Chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2018-2020 để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Từ kết quả trên, Chánh thanh tra thành phố kiến nghị Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với hành vi thiếu trách nhiệm có dấu hiệu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích SDĐ trái quy định có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra TP Cần Thơ.

L.Ngọc

Chia sẻ bài viết