15/03/2008 - 22:05

Indo Cleaner - Xóa các tập tin không cần thiết trong máy tính

Indo Cleaner đang tìm các tập tin cần loại bỏ.

Đây là tiện ích chuyên tìm và xóa các tập tin “rác” trong hệ thống, gồm các tập tin được tự động lưu ở các vị trí sau: Thư mục lưu tạm thời (Temporary Internet Files, Temp), thư mục lưu tập tin dò tìm (Cookies), trong bảng ghi tạm (clipboard), lịch sử truy cập web (History), danh sách các tập tin mở gần đây của các chương trình (recent file list), v.v...

Trong cửa sổ giao diện của Indo Cleaner, bạn thấy gồm 2 phần: phần danh mục xử lý và phần chú thích. Danh mục xử lý gồm: Windows Explorer, Windows Applets, System, Internet Explorer, Microsoft Office, Adobe, Macromedia, Media Player.

Sau khi cài đặt, bạn kích hoạt chương trình, trong danh mục xử lý, bạn chọn mục nào, Indo Cleaner sẽ tìm xóa các tập tin thuộc quyền quản lý của mục đó. Ví dụ: Bạn chọn Media Player rồi bấm Next, chương trình sẽ tìm các loại tập tin đa phương tiện (nhạc hoặc phim) lưu tạm trong bộ nhớ hoặc thư mục tạm. Sau đó bạn nhắp Next để hiển thị số lượng tập tin tìm được và ấn Next tiếp tục để xóa chúng đi. Muốn xem chi tiết các tập tin tìm được là tập tin nào, có đáng để xóa hay không, bạn bấm “đúp” vào tên danh mục để xem từng tập tin. Bạn cũng có thể thực hiện việc quét cùng lúc nhiều danh mục tuy có lâu hơn chút ít.

Indo Cleaner là phần mềm “dọn dẹp” hệ thống rất hiệu quả. Sau khi quét, đĩa C: (thường là đĩa hệ thống) sẽ có thêm nhiều dung lượng trống, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Tải Indo Cleaner 2008 (phiên bản v1.1.0) về sử dụng miễn phí tại địa chỉ http://www.indocleaner.com/download/indocleaner_setup.exe. Phần mềm có dung lượng 1,1 MB, tương thích với Windows XP và Vista.

• Nguyễn Thy

Chia sẻ bài viết