20/09/2021 - 08:21

Huy động nguồn lực hỗ trợ hợp tác xã khôi phục sản xuất kinh doanh 

(CT) - Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15-9-2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP (Nghị quyết 105) của Chính phủ ngày 9-9-2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thu hoạch rau muống tại HTX rau an toàn Hòa Phát, quận Ô Môn.

Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị hệ thống Liên minh HTX các cấp sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 105 đến các HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác trên địa bàn cả nước. Ðồng thời tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương ban hành theo Nghị quyết số 105/NQ-CP, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX ở lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Liên minh HTX cấp tỉnh chủ động phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm phát triển thương mại và đầu tư, Trung tâm khoa học, công nghệ và môi trường, Trung tâm các Chương trình kinh tế - xã hội, các trường đào tạo thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon-Coop), Ngân hàng HTX Việt Nam và doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia để hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ cho HTX. Ðẩy mạnh kết nối cung - cầu, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX; tổ chức cung ứng các yếu tố đầu vào, liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ vay vốn tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cấp tỉnh; đồng thời tư vấn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn; xúc tiến công nghệ và triển khai đầu tư dự án nhằm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh cho HTX; đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị hoạt động... cho các HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác...

Tin, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết