19/09/2021 - 18:57

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 

Hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh chụp vào tháng 5-2021. Ảnh: T. TRINH

(CT) - Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT đề nghị các đơn vị liên quan hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch thiết thực, hiệu quả và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường. Ðặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn…

T. TRINH

Chia sẻ bài viết