09/06/2021 - 22:52

Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Các hoạt động khác

Thực hiện sự phân công của cấp có thẩm quyền, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Thực hiện quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã tham mưu Đảng đoàn trong việc theo dõi, thông tin, báo cáo liên quan đến công tác cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện pháp luật,...

- Thực hiện quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ban Pháp chế đã tham mưu thường trực HĐND thành phố cho ý kiến đối với các đề nghị của UBND thành phố về xây dựng nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế; báo cáo 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; báo cáo rà soát và tự kiểm tra văn bản chuyên đề theo yêu cầu của Trung ương; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hằng năm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

- Tổ chức giám sát đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của thường trực HĐND thành phố và ý kiến, phản ánh của cử tri, như: việc thể hiện biển tên cơ quan một số phường thuộc quận Ninh Kiều; việc sử dụng lòng đường ngoài mục đích giao thông trên địa bàn quận Ninh Kiều; về kho chứa gas của một doanh nghiệp hoạt động trong khu vực đông dân cư, không bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật,...

- Trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế tham gia đóng góp ý kiến hơn 50 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội do Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ yêu cầu và thường trực HĐND phân công. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Pháp chế còn tham gia cùng các đoàn giám sát, kiểm tra, khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội, Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành thành phố làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết