26/09/2021 - 08:39

Gót thu

Trần Thanh Thoa

 

Mảnh nắng chiều vắt qua song cửa

Đậu hờ trên tóc em

Thơm suốt triền hoa gió

 

Cả khu vườn xôn xao vẫy gọi

Tiếng gà trễ nải hoàng hôn

Cha chuốt mỏng vạt chiều hiu hắt

 

Đàn chim đèo túi gió qua sông

Câu hò ai bỏ lửng

Mắt người đăm đắm sương giăng

 

Bù nhìn rơm nhớ bông lúa chín

Mẹ ngồi sàng sảy buồn vui

Bụi mờ hay tóc trắng?

 

Thềm xưa gót thu thinh lặng

Em đếm từng chiều lá đổ

Mùa không lỗi hẹn bao giờ…

Chia sẻ bài viết