03/10/2009 - 19:56

Google tăng thêm lựa chọn cho máy tìm kiếm

Google vừa đưa ra một số cải tiến mới cho máy tìm kiếm để giữ vững vị trí, khi Microsoft ra sức thu hút người dùng đến với công cụ Bing. Google cung cấp thêm công cụ cho phép người dùng giới hạn kết quả tìm kiếm vừa xuất hiện trong một giờ vừa qua, hay thời hạn cụ thể, hiển thị chỉ những kết quả trên các trang blog, tin tức, hay trang web đã truy cập. Google đưa các công cụ mới vào thanh Search Options mà họ tăng cường cho trang kết quả tìm kiếm hồi tháng 5.

L.P

Chia sẻ bài viết