09/10/2010 - 20:39

Google khai trương dịch vụ rút ngắn địa chỉ trang web

Google vừa gia nhập “cộng đồng dịch vụ rút ngắn địa chỉ trang web” tại địa chỉ http://goo.gl. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, nhưng với lợi thế về danh tiếng, dung lượng lớn và kết nối giữa hàng chục dịch vụ , Google hy vọng sẽ sớm thống lĩnh lĩnh vực này. Google cũng cho biết hãng đã sử dụng công nghệ đặc biệt để ngăn chặn các liên kết “mù” dẫn đến những trang web có chứa mã độc nguy hiểm.

 

Bạn có thể truy cập địa chỉ http://goo.gl rồi gõ hoặc dán (Paste) địa chỉ blog dài ngoằng của bạn vào ô Paste your long URL here, nhấp nút Shorten để nhận địa chỉ rút gọn ở bên phải. Sau đó, bạn chép (Copy) địa chỉ này để chia sẻ với bạn bè. Google cũng cho phép theo dõi truy cập địa chỉ rút gọn của bạn bằng cách thêm đuôi .info vào địa chỉ rút gọn. Nó cung cấp các thông tin bao gồm: số lần truy cập địa chỉ rút gọn (click) theo thời gian, biểu đồ truy cập, quốc gia, trình duyệt và hệ điều hành của khách truy cập.

Bạn cũng có thể đăng nhập (Sign in) bằng tài khoản Gmail để tạo, quản lý các địa chỉ rút gọn và xem thống kê truy cập. Nó cho phép quản lý địa chỉ gốc (Long URL), địa chỉ rút gọn (Short URL), thời điểm khởi tạo (Created), số lần truy cập (Click), biểu đồ truy cập, quốc gia, trình duyệt và hệ điều hành của khách truy cập.

LÊ PHI

Chia sẻ bài viết