01/02/2023 - 19:30

Giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 233/QÐ-UBND giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Ðồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông (gọi tắt là Tiểu dự án).

Theo đó, UBND thành phố giao UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư Tiểu dự án, đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho dự án. UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan lập hồ sơ, thủ tục giao, nhận mốc giới giải phóng mặt bằng; thực hiện các thủ tục về đất đai; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) của dự án theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, bàn giao kịp thời mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ. UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Trước đó, tháng 10-2022, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Ðồng Tháp và TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư là 950 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025. Tổng chiều dài xây dựng khoảng 28,8km. Ðối với tuyến chính sẽ giữ nguyên trạng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, các yếu tố hình học cơ bản đã được đầu tư, chỉ tiến hành bù vênh và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa; bố trí lại làn xe, tách riêng phần xe máy và xe thô sơ lưu thông trên đường gom. Ðối với đường gom, dự án sẽ xây dựng hệ thống đường gom tại một số đoạn để tổ chức lại giao thông trên tuyến và đầu tư xây dựng mới 29 cầu trên đường gom, khổ cầu phù hợp với khổ nền đường. Dự án còn xây dựng mới nút giao cuối tuyến (nút giao Lộ Tẻ). Tuyến tránh TP Long Xuyên kết nối với tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ bằng cầu vượt và nhánh rẽ…

PV

Chia sẻ bài viết