02/06/2015 - 22:33

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ

Giao lưu trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 178/KH-STNMT về việc tổ chức giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đợt 1 năm 2015. Thời gian tổ chức giao lưu trực tuyến từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 4-6-2015 đối với người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ http://cantho.monre.gov.vn với chủ đề "Giao lưu trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường".

Các phòng chuyên môn trực thuộc sở sẽ giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương.

P.N

Chia sẻ bài viết