16/09/2019 - 15:02

Giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

Gần 2 năm qua, MTTQVN các cấp quận Ô Môn đã tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư (Quy định 124). Qua giám sát, MTTQVN các cấp đã tham mưu cấp ủy đảng chỉ đạo, chấn chỉnh CB, ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm, đẩy lùi suy thoái.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Châu Văn Liêm, 2 năm qua, Ủy ban MTTQVN phường đã tham gia giám sát việc khai tài sản, thu nhập cá nhân của CB, ĐV, công chức (CC); thông qua hình thức như sinh hoạt, tiếp xúc, hội họp, Ủy ban MTTQVN phường tích cực giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CB, ĐV, CC. Anh Nguyễn Công Chánh, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, nói: “Với sự giám sát của Mặt trận và các đoàn thể phường, tôi và các CC Bộ phận Một cửa nêu cao ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, hướng dẫn người dân tận tình, trả kết quả đúng hẹn…”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường  quan tâm nắm bắt tình hình, phản ánh của nhân dân để giám sát những vấn đề liên quan đến CB, ĐV, CC. Điển hình, qua phản ánh của nhân dân về tình trạng xây dựng không phép, sai phép và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe, Ủy ban MTTQVN phường  phối hợp HĐND tiến hành giám sát các CB, CC có liên quan. Kết quả giám sát được báo cáo lên Đảng ủy phường. Đảng ủy phường đã kiểm điểm trách nhiệm, yêu cầu các cá nhân khắc phục, thi hành kỷ luật 1 CC. Mới đây, qua phản ánh của ĐV, Ủy ban MTTQVN phường đã giám sát Chi bộ khu vực 9 và phát hiện cấp ủy chi bộ chưa thực hiện đúng quy trình, dân chủ trong việc lựa chọn nhân sự ứng cử cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Qua đó, tham mưu Đảng ủy tổ chức kiểm tra, yêu cầu cấp ủy chi bộ khắc phục.

Tại phường Thới Long, Mặt trận và các đoàn thể phường cũng tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo tinh thần Quy định 124. Đồng chí Trần Thanh Sang, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: Bằng nhiều hình thức như nắm bắt tình hình, tiếp xúc cử tri, họp dân, sinh hoạt tổ hội, Mặt trận và các đoàn thể phường đã ghi nhận ý kiến của người dân phản ánh những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của CB, ĐV; từ đó, tham mưu Đảng ủy chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục. Điển hình như phản ánh của người dân về một vài CC Bộ phận Một cửa có tác phong xuề xòa; quản lý trật tự đô thị chưa tốt dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới một số tuyến đường; một số tuyến đường xuống cấp, sạt lở khó khăn trong việc lưu thông… Qua giám sát, Ủy ban MTTQVN phường đã tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các CB, ĐV, CC có giải pháp khắc phục kịp thời.

Cán bộ MTTQ và các đoàn thể phường Châu Văn Liêm giám sát việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức phường.

Ủy ban MTTQVN phường chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội phường thành lập đoàn tiến hành giám sát các cá nhân, đơn vị khi có phản ánh của người dân. Cụ thể, đầu năm 2019, khi nghe người dân phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ của Trạm Y tế phường chưa tốt, Ủy ban MTTQVN phường thành lập đoàn tiến hành giám sát nhắc nhở để CB, nhân viên Trạm nhìn nhận khuyết điểm và khắc phục kịp thời. Đồng chí Lê Hoàng Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Y tế phường, nói: “Được góp ý, nhắc nhở, chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, chỉ ra khuyết điểm của từng cá nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Ba tháng qua, số lượng người dân đến khám bệnh đông hơn (từ 70-100 người/ngày); đơn vị không có trường hợp CB, nhân viên bị người dân phản ánh”.

Theo đồng chí Trần Thụy Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, những hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong CB, ĐV qua giám sát đều được MTTQVN các phường tham mưu, báo cáo cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục kịp thời; nhờ đó, 2 năm qua Đảng bộ quận chỉ có 9 ĐV vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giám sát của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với CB, ĐV vẫn còn một số khó khăn hạn chế, như: bản kê khai tài sản của CB, ĐV, CC chỉ được niêm yết tại nơi làm việc, không niêm yết tại nơi cư trú nên người dân không thể biết để giám sát; MTTQVN và các đoàn thể là cấp dưới nên việc giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn tâm lý e ngại; một bộ phận người dân có tâm lý sợ bị trù dập nên không dám phản ánh mỗi khi phát hiện CB, ĐV vi phạm. Vừa qua MTTQVN quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quy định này là cơ sở để MTTQVN, các tổ chức chính trị và nhân dân thuận lợi hơn trong công tác giám sát CB, ĐV, đồng thời cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp thu ý kiến tích cực hơn. l

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết