11/03/2014 - 21:51

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

(CT)- Theo kế hoạch, cuối tháng 3-2014, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố đối với các sở, ngành, UBND các quận, huyện. Cuộc giám sát nhằm đánh giá kết quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố đối với các sở, ngành, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời, rà soát lại việc thực hiện "lời hứa" trước đại biểu HĐND và cử tri của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối vối lĩnh vực được phân công. Đây cũng là dịp để Thường trực HĐND giúp đỡ các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cuộc giám sát được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Ngoài 10 sở, ngành được yêu cầu báo cáo trực tiếp tại điểm cầu chính, cuộc giám sát còn có sự tham gia của Thường trực HĐND, UBND các quận huyện tại các điểm cầu của quận, huyện.

Q.T

Chia sẻ bài viết