30/07/2014 - 20:29

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ

Giải quyết đúng hẹn gần 100% thủ tục hành chính

(CT)- Trong 7 tháng năm 2014, Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ tiếp nhận 1.458 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 1.435 hồ sơ (đạt 99,79%), trễ hẹn 3 hồ sơ, còn trong hẹn 20 hồ sơ. Ngoài ra, Sở còn tiếp nhận 2.987 văn bản đến và phát hành 1.736 văn bản đi; ban hành 14 kế hoạch, 19 công văn chỉ đạo; kiểm tra 28 lượt hồ sơ giải quyết tại bộ phận “một cửa”. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện có hiệu quả: Sửa đổi, bổ sung: 31/92 TTHC cấp Sở, 33 TTHC cấp quận, huyện, 24 TTHC cấp xã và đang rà soát thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép; tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung bộ TTHC 3 cấp ngành tài nguyên và môi trường theo quy định mới của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, lãnh đạo Sở duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ thứ 5 hàng tuần, thăm dò ý kiến góp phần giải quyết những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ chú trọng cải cách, đơn giản hóa TTHC, đổi mới lề lối làm việc và tác phong phục vụ nhân dân; cải cách tư pháp trong việc xây dựng văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính... kiểm soát chặt chẽ, hạn chế hồ sơ giải quyết trễ hẹn; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn.

P.N

Chia sẻ bài viết