14/07/2021 - 06:06

Gần 949 tỉ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới 

(CT) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố huy động gần 949 tỉ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước trên 641,6 tỉ đồng, vốn tín dụng 209,6 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 56,3 tỉ đồng và nhân dân đóng góp trên 41,4 tỉ đồng.

Nguồn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới thời gian qua ưu tiên cho hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất...

Nguồn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới thời gian qua ưu tiên cho hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất...

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố thực hiện lồng ghép các nguồn lực, tranh thủ nguồn tài trợ của các dự án trong và ngoài nước. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để huy động tốt các nguồn lực từ vốn tín dụng và từ vốn doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới. Các huyện, xã tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Về phân bổ nguồn lực, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, chú trọng đầu tư cho các xã chưa hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi...); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường...

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết