13/01/2021 - 10:46

Dự kiến huy động hơn 5.802 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới 

(CT) - Theo Văn phòng Ðiều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ, dự kiến tổng nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của thành phố hơn 5.802 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước trên 2.558 tỉ đồng, vốn tín dụng 2.500 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp 647 tỉ đồng, huy động từ người dân và cộng đồng gần 96,63 tỉ đồng.

Nguồn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục ưu tiên cho hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất... Trong ảnh: Trồng hoa kiểng tại Hợp tác xã Tân Long A, huyện Phong Điền. 

Ðể việc huy động nguồn lực đạt yêu cầu, thành phố thực hiện lồng ghép các nguồn lực, tranh thủ nguồn tài trợ của các dự án trong và ngoài nước. Ðồng thời, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để huy động tốt các nguồn lực từ vốn tín dụng và từ vốn doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới. Các huyện, xã tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Về phân bổ nguồn lực, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ðồng thời, chú trọng đầu tư cho các xã chưa hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi...); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường...

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết