10/03/2020 - 07:02

Đề nghị xử lý hành vi phát tờ rơi quảng cáo sai quy định

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời quan qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, đặc biệt là việc phát tờ rơi, dán quảng cáo được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng phát tờ rơi, dán quảng cáo chưa đúng quy định trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với các địa phương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hơn nữa đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Song song đó là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo. Trong đó, tập trung vào các giải pháp hạn chế quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức thực hiện đúng pháp luật. UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát tờ rơi, dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị…

Chia sẻ bài viết