31/08/2012 - 21:58

Đề nghị xem xét mức giá bồi thường đối với dự án mở rộng quốc lộ 91

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị xem xét lại giá đền bù thiệt hại dự án mở rộng quốc lộ 91 (đoạn dọc theo tuyến đường Lê Hồng Phong và Cách mạng Tháng Tám), vì mức giá đền bù chưa hợp lý. Cử tri cũng đề nghị, trong thời gian chờ thi công tiếp tục dự án này, thành phố nên duy tu, sửa chữa những đoạn đường xuống cấp, để hạn chế ngập nghẹt, do triều cường, mưa lớn. Công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải, như sau:

- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ ngã tư Bến xe đến Thốt Nốt được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Văn bản số 5886/UBND-KT ngày 18 -11 - 2009. Riêng phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 91 trên địa bàn quận Bình Thủy đã được điều chỉnh tại Văn bản số 4329/UBND-KT ngày 20-9-2010 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ sung phương án tổng thể dự án mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ ngã tư Bến xe đến Thốt Nốt.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo quy định của Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 4 - 2 - 2010 của UBND thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6-5-2011 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 4 - 2 - 2010 của UBND thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Về giá đất để tính bồi thường được áp dụng theo Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 29 - 12 - 2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố.

- Về duy tu, sửa chữa những đoạn bị xuống cấp: Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 73 thuộc Khu Quản lý đường bộ VII - Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý và đang tiến hành duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ bài viết