11/08/2016 - 21:34

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị ưu tiên con cán bộ, chiến sĩ Công an được học bán trú

Cử tri Công an thành phố đề nghị ưu tiên xem xét cán bộ, chiến sĩ được gửi con vào các trường có dạy bán trú để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác khi ưu tiên cho con cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; con của cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính, công an, quân đội được học bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 8-3-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham mưu cho UBND các cấp ban hành Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận, huyện.

Theo đó, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, việc xét duyệt học sinh vào học bán trú bậc mầm non và cấp tiểu học luôn có chế độ ưu tiên cho học sinh là con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, con của cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính nhà nước, quân đội, công an.

Chia sẻ bài viết