31/12/2016 - 13:35

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị trợ cấp bảo trợ xã hội cho các cụ 75 tuổi

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm, hỗ trợ giúp các cụ từ 75 tuổi được hưởng bảo trợ xã hội. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 - 10 - 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng:

+ Người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội, nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Độ tuổi xác định người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 2, Luật Người Cao tuổi.

Vấn đề này trong năm 2015 Sở đã có kiến nghị về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giảm độ tuổi trợ cấp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu, bảo hiểm xã hội, chưa được trợ cấp xã hội hàng tháng xuống 75 tuổi.

Ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ, Sở xin được ghi nhận tiếp tục kiến nghị về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ bài viết