22/08/2013 - 22:14

Đề nghị tổ chức nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho trẻ em, học sinh

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị các ngành của thành phố tổ chức nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí phục vụ cho trẻ em, học sinh tại các huyện ngoại thành. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

- Thời gian qua, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg, ngày 24 -1-2000, của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em; Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL, ngày 22-6-2010, của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em;... đã đạt được một số kết quả khá tốt.

- Hiện nay, toàn thành phố có Trung tâm thể dục thể thao thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố, 9 Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận, huyện, 2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thới Long và xã Trung An, các Nhà thiếu nhi của quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và các nhà văn hóa của các xã văn hóa,... tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... Tuy nhiên, các hoạt động chỉ giải quyết phần nào nhu cầu vui chơi, giải trí trong lực lượng thanh thiếu niên của thành phố.

- Hướng tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 24 - 2 năm 2012, của UBND thành phố về tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của quận, huyện; tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện; mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn thành phố đến năm 2015.

Theo đó, UBND quận, huyện nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo việc xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu vực phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, để từng bước tổ chức được nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí phục vụ cho trẻ em, học sinh tại địa phương.

 

Chia sẻ bài viết