07/11/2013 - 21:10

Đề nghị thực hiện nghiêm túc chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" vì thời gian qua một số nơi người dân không được họp, không được biết, nên không thể giám sát, kiểm tra được. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh , như sau:

Để thực hiện chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều cuộc họp có sự tham gia của nhân dân, thông qua các buổi đối thoại của lãnh đạo UBND huyện với nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn… Đồng thời, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện, hằng năm đều tiến hành kiểm tra định kỳ (6 tháng, năm) việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ (đối với các cơ quan, ban ngành huyện) và việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở (theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH của UBTVQH) đối với các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo đã biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện quy chế dân chủ và yêu cầu khắc phục những hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ.

Việc thực hiện chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thời gian qua trên địa bàn huyện tương đối tốt. Tuy nhiên, theo góp ý của cử tri, UBND huyện xin ghi nhận nhưng đề nghị bà con phản ảnh cụ thể hơn để huyện kiểm tra, theo dõi và chấn chỉnh.

 

Chia sẻ bài viết