31/01/2015 - 09:38

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thông tin cho người dân biết việc kêu gọi đầu tư mở rộng đường tỉnh 922

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố thông tin cho người dân biết việc kêu gọi đầu tư mở rộng đường tỉnh 922 (đoạn từ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đến thị trấn Thới Lai) đến thời điểm hiện nay như thế nào? Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố, như sau:

Ngày 18 - 11 - 2014, UBND thành phố có Công văn số 5975/UBND-XDĐT về việc mở rộng đường tỉnh 922 đoạn từ Ô Môn - Thới Lai và mở rộng đường nối từ thị trấn Thới Lai đến quốc lộ 91B, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương mở rộng đường tỉnh 922 đoạn từ Ô Môn - Thới Lai. Đồng thời, nghiên cứu mở đường nối từ thị trấn Thới Lai đến quốc lộ 91B, giao Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP Cần Thơ lập thủ tục đầu tư dự án mở rộng đường tỉnh 922 và nghiên cứu phương án mở đường nối từ thị trấn Thới Lai đến quốc lộ 91B.

Chia sẻ bài viết