26/12/2016 - 21:29

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thống nhất giá thu tiền sử dụng nước sạch

Cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền phản ánh giá thu tiền sử dụng nước hộ gia đình chưa hợp lý (vì có hộ thu giá này, có hộ thu giá khác không thống nhất). Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thay đường ống cung cấp nước bị đóng phèn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Về giá thu tiền sử dụng nước cho hộ gia đình chưa hợp lý:

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang áp dụng một giá thu tiền sử dụng nước cho mọi đối tượng là 4.000 đồng/m3 nước) theo hóa đơn thống nhất do ngành thuế cho phép và theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 24-7-2013 của UBND TP Cần Thơ về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Hiện tại khu vực xã Tân Thới, huyện Phong Điền có một số hộ sử dụng nước do đơn vị cấp nước khác cung cấp. Do đó, giá thu tiền sử dụng nước của đơn vị khác thu cao hơn nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang thu.

-Về việc thay đường ống cung cấp nước bị đóng phèn:

Qua phản ánh và đề nghị của cử tri về việc thay đường ống nước cũ của trạm đầu kênh G và cống 14 của xã Thạnh Tiến bị đóng phèn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện tiến hành cải tạo một số đoạn ống tại hai trạm cấp nước trên. Đồng thời đang lập thủ tục và xin phép đơn vị quản lý quốc lộ 80 để đào, cải tạo tuyến ống dọc theo quốc lộ 80 trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết