01/01/2021 - 20:29

Đề nghị tăng cường thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

Năm 2020, từ nguồn kinh phí hỗ trợ giống cây con, UBND quận đã hỗ trợ giá giống để xây dựng 8 mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị. Bao gồm các mô hình: trồng nấm bào ngư xám, trồng cây ăn trái, nuôi lươn không bùn, nuôi ba ba, nuôi cá tai tượng thương phẩm, trồng hoa cúc pha lê, trồng hoa hồng theo hướng nông nghiệp đô thị, hệ thống tưới phun mưa trên vườn ươm cây ăn trái. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hỗ trợ Đề án rau chuyên canh gồm 10ha sản xuất rau ăn trái tại phường Thuận Hưng và 5ha sản xuất rau ăn lá tại các phường Thốt Nốt, Trung Nhứt; hỗ trợ đề án thương hiệu “Xây dựng vùng nguyên liệu rau ăn lá”, với diện tích 2ha tại phường Trung Nhứt.

Thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ dân ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả cao; tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất và hiệu quả, liên kết tiêu thụ và tăng thu nhập phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp đô thị. Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc VietGAP, từng bước đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm; phối hợp Hội Nông dân quận, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thốt Nốt ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp cho các hộ thực hiện nông nghiệp đô thị. UBND quận tiếp tục chỉ đạo phối hợp tăng cường vận động các nông hộ tham gia vào tổ hợp tác sản xuất khi đủ điều kiện tiến đến xây dựng hợp tác xã, vì hợp tác xã là nơi tiếp nhận các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và là nơi tổ chức sản xuất với quy mô lớn đáp ứng yêu cầu thị trường.

Chia sẻ bài viết