15/03/2014 - 20:11

Đề nghị sớm giải quyết việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân ở khu tập thể của Công ty 672 (phường Bùi Hữu Nghĩa) vì đã làm thủ tục đã 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

Các hộ dân ở khu tập thể của Công ty 672 sử dụng đất từ năm 1995 do Phân khu quản lý đường bộ 73 cấp. Do các quyết định cấp đất từ năm 1995 của Phân khu quản lý đường bộ 73 không đúng thẩm quyền nên đến năm 2012 UBND Bình Thủy ban hành quyết định cấp đất cho các hộ trên theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thành phố, Sở Tài chính tham mưu đề xuất giá thu tiền sử dụng đất của các hộ nêu trên với mức giá từ 6.400.000 đồng/m2 đến 6.800.000 đồng/m2. Với mức giá như trên, các hộ này chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND quận Bình Thủy. Qua kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND quận Bình Thủy xem xét, giải quyết và báo cáo cử tri theo quy định.

Chia sẻ bài viết