25/07/2017 - 21:32

Đề nghị nghiên cứu và đăng ký thương hiệu một số sản phẩm chủ lực

Cử tri thành phố đề nghị nghiên cứu và đăng ký thương hiệu một số sản phẩm chủ lực để nhằm quảng bá hình ảnh và sản phẩm tiêu biểu của Cần Thơ với các địa phương trong nước và quốc tế. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

 Hiện nay, TP Cần Thơ đã có một số sản phẩm, dịch vụ có thương hiệu nổi tiếng, như: Dâu Hạ Châu Phong Điền, cam Phong Điền, Chợ nổi Cái Răng, bánh xèo 10 Xiềm, Mít Ba Láng không hạt.... Thành phố đang xem xét việc sử dụng địa danh “Cần Thơ” và xác nhận bản đồ Cần Thơ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “gạo Cần Thơ” (nhãn hiệu chứng nhận “gạo Cần Thơ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ xem xét cấp văn bằng bảo hộ trong năm 2017).

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng những chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực của thành phố và quảng bá hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu của Cần Thơ với các địa phương trong nước và quốc tế.

Chia sẻ bài viết