18/06/2022 - 17:42

Đề nghị nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 921

Cử tri đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa, mở rộng đường tỉnh 921 (đoạn từ cầu Trà Bay đến cầu Rạch Rích). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, đường tỉnh 921 (đoạn từ cầu Trà Bay đến cầu Rạch Rích) nằm trong khu vực dân cư đông, tiếp giáp với trung tâm thương mại quận Thốt Nốt, mật độ các phương tiện tham gia giao thông cao. Theo quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải thành phố và để đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 5-8-2021 phê duyệt dự án đầu tư đường tỉnh 921, đoạn tuyến thẳng. Dự án có tổng mức đầu tư 871,21 tỉ đồng, với quy mô đường cấp III đồng bằng và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành dự án là năm 2024.

Khi dự án hoàn thành, đoạn tuyến đường tỉnh 921 mới sẽ chia sẻ lưu lượng các phương tiện lưu thông vào đường tỉnh 921 hiện hữu. Đồng thời, UBND thành phố sẽ xem xét bàn giao đoạn tuyến đường tỉnh 921 hiện hữu (đoạn tuyến cong nằm trong phạm vi điểm đầu và điểm cuối của dự án) cho UBND quận Thốt Nốt quản lý theo quy hoạch phân khu 1/5000 quận được phê duyệt. Trong thời gian này, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục duy tu sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến trên.

Chia sẻ bài viết