18/12/2018 - 19:29

Đề nghị nâng cao chất lượng dạy học

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng học sinh được lên lớp nhưng chất lượng không đảm bảo. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 Thời gian qua, chất lượng dạy và học của các cấp học, bậc học không ngừng cải thiện và nâng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ đội ngũ nhà giáo đạt và vượt chuẩn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kiểm tra, đánh giá học sinh, nhất là học sinh tiểu học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh đọc chữ chưa rành được lên lớp trên địa bàn thành phố. 

Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường học tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng  cao năng lực thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện việc dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học; phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong giáo dục học sinh; tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá quá trình học tập của học sinh. Bên cạnh đó, thành phố đề nghị cử tri nên phản ánh trường hợp cụ thể học sinh đọc chữ không chạy nhưng vẫn cho lên lớp để thành phố kiểm tra, xử lý triệt để.

Chia sẻ bài viết