09/02/2014 - 19:53

Đề nghị lắp loa truyền thanh ở các khu dân cư

Cử tri ấp Trường Ninh 2, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng lắp đặt loa phát thanh để người dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nâng cao kiến thức và nhu cầu giải trí cho người dân ở những nơi ít có điều kiện tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố, như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn, thời gian qua Sở TT&TT luôn chỉ đạo và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài địa phương và hệ thống đài truyền thanh các quận, huyện trong việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Sở đã phối hợp cùng với các cấp, ngành liên quan trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự cho các cơ quan báo chí địa phương, nhất là hệ thống đài truyền thanh các quận, huyện. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí nên chưa thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của xã hội. Cụ thể như sau:

- Hệ thống truyền thanh huyện Thới Lai đã đầu tư mới 8 km đường dây loa, 25 bộ loa công cộng và 1 máy tăng âm 1.200W cho xã Trường Xuân A với kinh phí 90 triệu đồng. Hệ thống truyền thanh huyện Phong Điền có 7 máy tăng âm 1.200W, 131 loa có dây và 44 cụm loa không dây và gần 33km đường dây, 4 trạm truyền thanh ấp. Hệ thống truyền thanh quận Cái Răng có 100km đường dây với 215 loa, 100 cụm loa không dây. Hiện tại 63/63 khu vực đều có hệ thống truyền thanh, 90% người dân được nghe đài 3 cấp. Hệ thống truyền thanh huyện Cờ Đỏ có tổng số 704 loa và 173km đường dây. Hệ thống truyền thanh quận Thốt Nốt có 689 loa truyền thanh. Hệ thống truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh có 668 loa truyền thanh.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân, Sở đang xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh đưa thông tin về cơ sở phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng TP Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2020. Trong dự thảo Đề án này, nhiều nội dung mới về đào tạo bồi dưỡng nhân sự, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng diện phủ sóng qua hệ thống loa,... được quan tâm đề ra.

Phản ảnh của cử tri ấp Trường Ninh 2 là chính đáng, thiết thực. Sở sẽ phối hợp với ngành liên quan chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện Thới Lai, trước mắt kiểm tra và khắc phục hệ thống loa tại địa bàn ấp Trường Ninh 2 và những địa phương khác trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần để công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả và không ngừng nâng cao về chất lượng nội dung.

 

Chia sẻ bài viết