13/04/2020 - 19:45

Đề nghị lập lại trật tự đô thị 

Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đề nghị tăng cường lập lại trật tự đô thị và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Công tác quản lý trật tự đô thị được UBND quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND các phường phối hợp thực hiện. Cả hệ thống chính trị quận đã thực hiện công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình nhằm nhắc nhở, giáo dục, tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường…

UBND quận đã ban hành kế hoạch để tiếp tục ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, tổng vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn của UBND quận, Công an và UBND các phường đã phối hợp tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung giải quyết các tuyến đường, các điểm phức tạp về trật tự đô thị; tập trung sắp xếp lại các bãi giữ xe... Đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị chung cũng như mỹ quan đô thị được đảm bảo.

Chia sẻ bài viết