17/09/2013 - 21:47

Đề nghị kiểm tra chất lượng xây dựng nhà Đại đoàn kết

Cử tri quận Ô Môn và huyện Phong Điền phản ánh nhà Đại đoàn kết xây dựng không đạt chất lượng, đề nghị ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ để chủ trương này thật sự mang lại hiệu quả. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ và chính quyền địa phương có kế hoạch làm việc đối với các nhà thầu xây dựng nhà Đại đoàn kết. Trường hợp không đạt theo yêu cầu thiết kế phải khắc phục và sửa chữa lại để đảm bảo cho người dân có nhà ổn định lâu dài. Hướng tới, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể cần kiểm tra thường xuyên trong quá trình xây dựng theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết