06/11/2019 - 18:31

Đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún dốc cầu trên đường tỉnh 926. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Công trình cầu Càng Đước và cầu Ông Hào trên đường tỉnh 926, huyện Phong Điền, do UBND huyện Phong Điền làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của UBND thành phố. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã bàn giao mặt bằng hai cầu nêu trên cho Ban Quản lý dự án huyện Phong Điền để triển khai thực hiện.

Ngày 10-3-2017, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Phong Điền, UBND xã Trường Long tiến hành kiểm tra thực tế công trình và các thủ tục trước khi tiếp nhận bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án huyện Phong Điền chưa đáp ứng các thủ tục bàn giao theo quy định, nhà thầu chưa thanh thải các chướng ngại vật trên sông trong phạm vi công trình, chưa lắp đặt các biển báo hiệu đường bộ theo hồ sơ thiết kế được duyệt...

Ngày 23-7-2019, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1509/SGTVT-QLKCHTGT gửi UBND huyện Phong Điền về việc vuốt nối êm thuận đường dẫn vào cầu Càng Đước, Ông Hào trên đường tỉnh 926, hoàn thiện các thủ tục bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý. Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Phong Điền chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện triển khai vuốt nối tạo êm thuận đường dẫn vào hai cầu nêu trên và phối hợp với Sở để hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Chia sẻ bài viết