12/08/2013 - 22:01

Đề nghị khắc phục tình trạng đào đường không trả lại hiện trạng ban đầu

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh thời gian qua, có một số công trình thi công xây dựng cầu, đường, khi thi công xong không trả lại hiện trạng ban đầu gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân, đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại vấn đề này và có biện pháp khắc phục. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Thời gian qua, có một số công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Ninh Kiều như: cấp nước, cấp điện, viễn thông… thi công xong chậm hoàn trả lại hiện trạng ban đầu, hoặc hoàn trả không đạt yêu cầu kỹ thuật gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông Vận tải trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp với địa phương để kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh vấn đề này.

 

Chia sẻ bài viết