30/09/2023 - 22:46

Đề nghị khắc phục những đoạn hư hỏng trên vỉa hè

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục những đoạn hư hỏng trên vỉa hè đường Cách mạng Tháng 8, đoạn từ cầu Bình Thủy đến đường Nguyễn Đệ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, hiện nay, đường Cách mạng Tháng 8, đoạn từ đường Nguyễn Đệ đến cầu Bình Thủy chưa được Nhà nước đầu tư xây dựng vỉa hè. Phần vỉa hè hiện hữu do các hộ dân tự thực hiện để góp phần tạo thuận tiện trong giao thông và mỹ quan đô thị. Hiện nay, UBND thành phố có kế hoạch nâng cấp tuyến đường Cách mạng Tháng 8 (đoạn Km0-Km7); trong đó, có hạng mục đầu tư vỉa hè trong đoạn tuyến.

Trước mắt, để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố giao UBND quận Bình Thủy vận động các hộ dân trên tuyến sửa chữa tạm thời, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Chia sẻ bài viết