11/08/2017 - 22:09

Đề nghị hỗ trợ để duy trì lực lượng tuần tra canh gác

Cử tri  đề nghị nâng mức hỗ trợ cho các địa phương để duy trì lực lượng tuần tra canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 3-12-2010 của HĐND thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh. Do đó, kể từ năm 2017, các địa phương sẽ không còn thu Quỹ quốc phòng, an ninh.

Để đảm bảo duy trì công tác tuần tra canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh của các địa phương trong những năm qua và khả năng cân đối ngân sách thành phố để tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn trong việc bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác tuần tra, canh gác, truy quét, vây bắt tội phạm tại địa phương, trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017.

Chia sẻ bài viết