24/09/2012 - 22:18

Đề nghị giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất

Cử tri xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố có chính sách giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng để phát triển sản xuất, trang bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố như sau:

Thực hiện Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 28-9-2011 của UBND thành phố về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012, Sở NN&PTNT thành phố đã nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến chính sách cho các đối tượng. Cụ thể đã ban hành Kế hoạch số 892/KH-SNN&PTNT ngày 7-10-2011 và Công văn số 283/SNN&PTNT ngày 27-3-2012 về việc khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 28-9-2011 của UBND thành phố về thực hiện chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012…Từ đó, các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai ngay trong đơn vị và phối hợp với Đài Truyền thanh, Ngân hàng NN&PTNT các quận, huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai đến tận người dân. Bên cạnh đó, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện cũng đã nhận được sự hướng dẫn của Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ về thực hiện các chính sách có liên quan.

Tuy nhiên, việc thẩm định, phát vay phụ thuộc vào Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh các quận, huyện cho vay, do có liên quan đến tài sản thế chấp, ngành Nông nghiệp không có chức năng thẩm định.

Ngành Nông nghiệp thông tin thêm cho bà con cử tri về Nghị quyết số 03/2011-NQ-HĐND ngày 19-7-2011 của HĐND thành phố về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012, như sau:

+ Đối tượng mua máy phải có phương án sản xuất và được Ngân hàng NN&PTNT xem xét, chấp thuận. Ngân sách Nhà nước của thành phố hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua máy trong 2 năm đầu và 50% lãi suất tiền vay trong năm cuối, theo lãi suất của Ngân hàng NN&PTNT cho vay tính theo từng thời điểm. Mức hỗ trợ lãi suất theo lãi suất cho vay tối đa là 1,7%/tháng; nếu cao hơn mức này, thì phần lãi suất cho vay vượt đó đối tượng vay mua máy phải chịu. Đối tượng hộ nông dân và chủ trang trại chỉ được Nhà nước hỗ trợ 1 loại máy. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 36 tháng.

+ Các khoản theo hợp đồng tín dụng được ký kết, giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết của HĐND thành phố có hiệu lực đến ngày 31-12-2012.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và Quyết định số 65/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định số 63/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cơ sở hạ tầng và nhà ở,…Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc là phần lớn nông dân có diện tích đất nhỏ, thiếu vốn, thiếu điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng nên khó vay vốn từ các nguồn vốn thực hiện theo quyết định trên. Đây là khó khăn mang tính vĩ mô, ngành Nông nghiệp đã và đang thu thập ý kiến, trao đổi với Ngân hàng NN&PTNT để tìm cách giải quyết phù hợp để đề xuất với cấp có thẩm quyền có quyết sách hỗ trợ vốn cho nông dân.

Chia sẻ bài viết