23/06/2019 - 18:56

Đề nghị giao nền tái định cư

Cử tri đề nghị giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Đã có Quyết định phê duyệt tái định cư: 690/690 trường hợp (gồm: đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới 60 trường hợp; xét mua nền: 520 trường hợp; không đủ điều kiện: 110 trường hợp), tương đương 665 nền.

- Đến nay, đã tổ chức bốc thăm, giao nền cho 477/580 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương 543 nền. Trong đó, đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới: 60 trường hợp, tương đương 111 nền. Xét mua nền: 417 trường hợp, tương đương 432 nền.

Còn lại 109 trường hợp (trong đó có 6 trường hợp được phê duyệt nhiều nền nhưng chỉ mới bố trí 1 nền) được xét cho mua nền tái định cư, tương đương 122 nền vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương dự án mua nền tái định cư để phục vụ người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Trong đó, dự kiến mua 126 nền tại Khu đô thị tái định cư Cửu Long, thuộc phường Long Hòa để bố trí tái định cư cho các trường hợp còn lại của dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm giao nền tái định cư cho các hộ dân, khi nhận được nguồn nền.

Chia sẻ bài viết