24/08/2014 - 16:14

Đề nghị giao cho gia đình tự tổ chức thi công nhà tình nghĩa để giảm chi phí

Cử tri phản ánh: Đối tượng được thụ hưởng nhà tình nghĩa được hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, nếu giao nhà thầu thi công (tốn chi phí khoảng hơn 10 triệu đồng/căn), gia đình không có tiền bổ sung thêm thì chất lượng nhà sẽ không đảm bảo. Cử tri kiến nghị, ngành chức năng có giải pháp thi công linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình theo sự giám sát của chính quyền địa phương và Ban nhân dân ấp. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Đối với trường hợp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính có kế hoạch cụ thể giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận, huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định nên để nhà thầu xây dựng hay giao lại cho gia đình tự xây dựng. Tuy nhiên, để gia đình tự xây dựng thì lại gặp khó trong vấn đề thanh quyết toán, hoặc có trường hợp gia đình nhận tiền xây dựng nhưng lại không tiến hành xây dựng mà sử dụng vào mục đích khác ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa chung của thành phố.

Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng thì chỉ hỗ trợ theo quy định trong việc xây dựng là 40 triệu đồng/căn. Mặt khác, đối với địa hình, địa chất của thành phố để một ngôi nhà xây dựng được vững chắc thì gia đình nên bù thêm tiền vào.

Chia sẻ bài viết