02/08/2017 - 22:00

Đề nghị được tiếp cận nguồn vốn vay giảm tổn thất trong nông nghiệp

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh khó tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chi nhánh TP Cần Thơ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18-4-2014 hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 6-6-2014 quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg trong toàn hệ thống Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam. Tại TP Cần Thơ, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với nội dung “Triển khai cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 và tiếp tục triển khai cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg trong tất cả các chi nhánh thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh TP Cần Thơ”. Do vậy, nếu người dân huyện Thới Lai có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, đề nghị liên hệ với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh huyện Thới Lai để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ quan tâm hơn nữa đối với các đối tượng có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết