26/05/2023 - 05:21

Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri quận Cái Răng phản ánh dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long đã bán nền thương mại cho các hộ dân nhiều năm, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị ngành chức năng đôn đốc chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long khẩn trương thực hiện các kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 590/KL-TTr ngày 15-5-2019 của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để làm cơ sở lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 2-2023, Công ty chưa thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại ranh giới giao đất toàn dự án để tiếp tục phối hợp với UBND quận Cái Răng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án; chưa bàn giao 5% quỹ đất ở còn lại của dự án cho thành phố; chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án và bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình trước khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo tinh thần nội dung Công văn 4511/UB ngày 11-11-2004 của UBND thành phố về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án khu dân cư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc công ty thực hiện các kiến nghị của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để có cơ sở cấp giấy chứng nhận cho công ty và chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ bài viết