20/08/2017 - 18:12

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cử tri thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp cải tạo hồ Bún Xáng. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Hạng mục cải tạo hồ Bún Xáng tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều được UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ làm chủ đầu tư sử dụng từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đến nay, đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 351/310 hộ, với tổng kinh phí khoảng 144,3 tỉ đồng; trong đó, đã chi trả bồi thường cho hộ dân khoảng 125,3 tỉ đồng, số tiền còn lại khoảng 19 tỉ đồng đang được Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều tập trung chi trả.

Về hỗ trợ tái định cư: đã bàn giao 75 lô nền cho hộ dân được xét tái định cư, đang trình phê duyệt 5 trường hợp và hoàn chỉnh 22 hồ sơ đủ điều kiện được xét tái định cư để thông qua Hội đồng bồi thường; đối với những trường hợp còn lại, Hội đồng bồi thường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

 Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ninh Kiều tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công công trình hoàn thành vào cuối năm 2017.

Chia sẻ bài viết