17/10/2020 - 05:24

Đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị khảo sát, đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, UBND phường Tân Lộc khảo sát và xây dựng kế hoạch nâng cấp tuyến ống cấp nước dọc theo tuyến đường nhựa từ cầu Rạch Ruộng khu vực Long Châu đến chợ Tân Mỹ phường Tân Lộc, chiều dài tuyến ống truyền tải nước là 9.000m, cấp đường kính ống D220mm.

Tuyến đường từ chợ Phước Lộc đến khu vực Tân Mỹ 2 được UBND quận Thốt Nốt dự kiến sẽ mở rộng giai đoạn 2021-2025, nên nếu lắp đặt ống cấp nước thì khi mở rộng lộ giới sẽ phải tự di dời ống cấp nước.

Trung tâm NS&VSMTNT đã có Công văn gửi Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt đề nghị hỗ trợ báo cáo UBND quận Thốt Nốt:

- Hỗ trợ xác định vị trí lắp đặt ống cấp nước: Để việc thiết kế thi công tuyến ống cấp nước khi hoàn thành không phải di dời tuyến ống cấp nước khi tuyến đường từ chợ Phước Lộc đến khu vực Tân Mỹ 2 được UBND quận Thốt Nốt dự kiến mở rộng giai đoạn 2021-2025, kính đề nghị UBND quận Thốt Nốt chỉ đạo các phòng chuyên môn xác định chính xác và bàn giao mặt bằng vị trí lắp đặt tuyến ống cấp nước D220 để Trung tâm NS&VSMTNT thiết kế bản vẽ thi công và lắp đặt tuyến ống cấp nước phục vụ ổn định lâu dài, khi mở rộng lộ giới sẽ không phải di dời.

- Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn mặt bằng thi công: Sau khi xác định chính xác vị trí lắp đặt tuyến ống cấp nước theo vị trí ngoài phạm vi dự kiến mở rộng lộ giới, đề nghị UBND quận Thốt Nốt chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương hỗ trợ vạch tuyến trên thực địa để xác định vị trí lắp đặt ống cấp nước, tuyên truyền vận động, tháo gỡ khó khăn các trường hợp hộ dân không cho thi công tuyến ống cấp nước qua nhà... để việc thi công triển khai thuận lợi.

Chia sẻ bài viết