22/04/2020 - 06:27

Đề nghị đầu tư khu vui chơi, giải trí

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị quận có quy hoạch khu vui chơi tại Khu dân cư Ngân Thuận trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Khu dân cư Ngân Thuận có quy hoạch các khu vui chơi, gồm: công viên cây xanh và quảng trường với tổng diện tích khoảng 42.191m2. UBND quận Bình Thủy đã ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 6-8-2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Cải tạo cảnh quan và trồng mới cây xanh trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2019”. Trong đó, thực hiện cải tạo khu đất đối diện với UBND quận Bình Thủy, với diện tích khoảng 14.000m2, để làm khu phục vụ vui chơi cho người dân trên địa bàn quận Bình Thủy. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công và sớm hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Đối với các khu quảng trường, UBND quận đang kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Chia sẻ bài viết