08/10/2013 - 21:59

Đề nghị cung cấp nước sạch trên địa bàn quận Cái Răng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn các địa phương để người dân có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Trên địa bàn quận Cái Răng, ngành có xây dựng 20 trạm cấp nước công suất từ 4-20m3/h, cung cấp nước sạch cho 3.287 hộ sử dụng, chủ yếu cấp nước tại các phường Thường Thạnh, Phú Thứ, Tân Phú.

Theo quy hoạch cấp nước sạch đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt, trên địa bàn quận Cái Răng:

- Đến năm 2015 cần đầu tư xây dựng mới 3 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 5 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng đường ống chiều dài 19km.

- Giai đoạn 2016-2020 đầu tư xây dựng thêm 1 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 4 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng đường ống chiều dài 11 km.

Việc đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước trong giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020, ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với địa phương khảo sát để sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất đầu tư trong giai đoạn tới.

+ Phường Phú Thứ: không có khu vực Xuân Thắng, chỉ có khu vực Thạnh Thắng thuộc phạm vi từ khu dân cư Thiên Lộc ra Lộ Quang Trung - Cái Cui (hướng ra sông Hậu) thuộc phạm vi trách nhiệm cấp nước của Công ty TNHH Cấp thoát nước.

+ Phường Tân Phú: khu vực Thới Lợi thuộc tuyến lộ mới Cái Răng - Quang Trung: ngành sẽ phối hợp với địa phương khảo sát để xác định vị trí cụ thể và nhu cầu để xin chủ trương lập dự án đầu tư.

Chia sẻ bài viết