23/09/2013 - 21:44

Đề nghị có chế độ phụ cấp đối với các Chi hội trưởng ở ấp, khu vực

Cử tri thành phố đề nghị thành phố có chế độ phụ cấp đối với các Chi hội trưởng ở ấp, khu vực. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 5-7-2012 của HĐND thành phố đã tăng mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ở ấp, khu vực từ 20 triệuđồng/ấp/năm lên 25 triệu đồng/ấp/năm (tương đương 347.000 đồng/chi hội/tháng). Đây là số tiền hỗ trợ để các đoàn thể tổ chức hoạt động, không phải là mức phụ cấp cho một chức danh. Với mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ở ấp, khu vực như hiện nay thì ngân sách thành phố phải chi 15 tỉ 750 triệu đồng/năm; nếu tăng lên 30 triệu đồng/ấp/năm, ngân sách phải chi là 18 tỉ 900 triệu đồng/năm. Đây là số tiền cũng khá lớn, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Do đó, chưa thể tăng thêm mức hỗ trợ hoạt động cho các đoàn thể ở cơ sở trong thời điểm hiện tại.

 

Chia sẻ bài viết