01/08/2020 - 17:17

Đề nghị chủ động chuẩn bị nguồn sách giáo khoa

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị chủ động, chuẩn bị nguồn sách giáo khoa (SGK), tránh xảy ra tình trạng khan hiếm SGK. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố như sau:

Đối với SGK lớp 1, sau khi tổng hợp được kết quả lựa chọn SGK ở các đơn vị, Sở GD&ĐT đã thực hiện báo cáo (số 1209/BC-SGDĐT ngày 20-5-2020, kèm phụ lục thống kê kết quả) gửi UBND thành phố, Bộ GD&ĐT. Đồng thời, gửi đến các nhà xuất bản với yêu cầu in đủ số lượng sách (kể cả số lượng dự phòng) đảm bảo cung ứng đầy đủ cho các trường có SGK lựa chọn trước ngày khai giảng năm học mới 2020-2021.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn phụ huynh sớm chuẩn bị SGK cho học sinh ngay trong hè. Sở GD&ĐT đã trao đổi với Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP Cần Thơ về việc cung ứng SGK cho học sinh. Qua đó nắm được thông tin, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giao cho Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP Cần Thơ phát hành 3,5 triệu bản SGK cho năm học 2020-2021. Tùy vào tình hình thực tế, Nhà Xuất bản Giáo dục sẽ tiếp tục cung ứng SGK cho TP Cần Thơ và đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm SGK. 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
sách giáo khoa