15/07/2012 - 18:38

Đề nghị cho biết kết quả tháo gỡ bảng tên một số công trình công cộng không đúng quy định

Cử tri đề nghị cho biết kết quả tổ chức tháo gỡ bảng tên ở một số công trình công cộng (chợ, trường học, khu đô thị) mà các chủ đầu tư gắn tên của đơn vị mình không đúng quy định. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND thành phố, về vấn đề này như sau:

- Về khu dân cư: Đã kiểm tra 17 khu dân cư, phát hiện 8 khu dân cư gắn bảng tên chưa đúng quy định;

- Về bảng tên chợ: Đã kiểm tra 12 chợ, phát hiện 9 chợ gắn bảng tên chưa đúng quy định;

- Đang tiếp tục rà soát, kiểm tra bảng tên trường học.

Qua kiểm ra, hầu hết đại diện các chủ đầu tư đều hứa khắc phục, tháo gỡ các loại bảng tên do đơn vị mình đầu tư gắn không đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tự chấn chỉnh bảng tên công trình công cộng (chợ, khu dân cư,...) trên địa bàn thành phố cho phù hợp với quy định; kết hợp với các địa phương tháo gỡ các bảng tên chợ, khu dân cư,... do chủ đầu tư gắn tên đơn vị mình không đúng quy định mà đơn vị không tự tháo dỡ; yêu cầu đơn vị cấp phép hướng dẫn tổ chức, cá nhân đặt bảng tên đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm tra, xử lý việc đặt bảng tên ở một số công trình công cộng theo kế hoạch đề ra. Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương đô thị và đưa hoạt động này vào nề nếp.

Chia sẻ bài viết